Boşanma Avukatı Ankara

Ülkemizde şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan çiftlerin sayısı bir hayli artmış durumdadır. Bu oran günden güne artmaya devam etmektedir. Elbette ki bu durum ayrılan çiftlerin hayatlarının geri kalanı için oldukça olumsuz bir durumdur. Aksi halde evliliğin bu şartlar altında devam etmesi durumunda olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden bu gibi durumlarda önlem alınmasında fayda vardır. Bu duruma bir çözüm olarak boşanma avukatına danışılması gerekmektedir. Boşanma davalarında en etkili olay ise çiftlerin çocuklarının bulunmasıdır. Taraflar kendi aralarında çocuğun kimde kalacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşarken, davanın sonucunda iki tarafı tatmin edebilecek kararlar alınabilmektedir. Bu nedenle boşanmak isteyenlerin bu konu hakkında fazla tedirgin olmalarına gerek yoktur. Bu duruma en çok kolaylık sağlayan boşanma avukatı Ankara’da taraflara oldukça kolaylık sağlayacak olanaklar sunmaktadırlar. Normal şartlarda çocukların velayeti annesinde olması nedeniyle çocuklar anneye verilmektedir. Fakat babanın da çocuklar üzerinde yetkisi olduğundan dolayı belli sürelerde çocukları görme şansı tanınmaktadır. Elbette ki bu durum aileye karşı hiçbir tehdit içermemesi koşulları arasında kabul edilmektedir. Ayrıca kocaları tarafından şiddete uğrayan eşlere Ankara boşanma avukatı gerekli maddeler koşulunda müvekkilinin savunmasını gereğince yapmaktadır. Bunun en önemli etkisi ise ülkemizde kadına şiddet konusunda duyarsız davranılmasının önüne geçilmek istenmesidir. Bu nedenle bu konuda şiddete maruz kalan kadınlara gerektiği yerde koruma talebi istenmektedir.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.