Hisse Senetleri

Basitçe değerli önemli bir yatırım aracı olan hisse senetleri, sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evraklara denir. Diğer bir deyişle Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı temsil eden ve yasal şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan kıymetli evraktır. Her sermaye şirketi hisse senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senedi çıkarabilir. Bunlar ise anonim şirketler, sermaye paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kurumlardır. Hisse senetleri, bir ortaklığı ve mülkiyeti temsil etmektedir. Şirket işleyişini devam ettirdiği sürece hisse senetleri var olacaktır ve şirket kar ettiği sürece değer kazanacaktır. Sabit bir getirileri yoktur ve şirketin bilanço karına, hisse analizlerine ve yatırım kararlarına göre değeri değişkenlik gösterir. Borsada alınıp satılan hisse senetleri, halka arz edilmişlerdir. Yani borsaya kote edilmiş hisse senetleridir. Halka arz edilecek olan hisseler, borsaya kaydettirilir. Bu sayede borsanın, hisse senedini tanıması ve alım – satım işlemlerinin yapılması sağlanır. Borsada hisselerin gösterge değerleri ile al veren hisselerin tespiti yapılabilmektedir. Bütün hisseler üzerinde teknik analizde kullanılan gösterge yöntemi ile değerleme yapılarak puanlamaya gidilerek hisseler sıralanmıştır. Bu göstergeler yardımıyla alım satım işlemleri yapılmaktadır. Yatırımcıların burada ön plana çıkan hisse senetlerini temel analizle desteklemeleri ve hisseyle ilgili son haber ve bilgileri işlemde bulunmaları, daha sağlıklı sonuçlar elde etmeleri açısından yararlı olmaktadır.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.