İletişim Uzmanı

Aklımızın erdiği ilk yıllardan, 20’li yıllara kadar sürekli bir eğitim içerisindeyiz. Bunun nedeni ise, meyilli olduğumuz bir bilim dalından, belirli bir konuda bilgi ve beceri kazanmak, yetiştirmek ve geliştirmek içindir. En temel sebebi ise, eğitim sonrasında sahip olmamız gerek iş deneyimizidir. Bu iş deneyimi için eğitim illaki olması gereken bir gerekliliktir. Bunun yanı sıra eğitim haricinde insanlarla iletişim konusunda tecrübe sahibi olunmalıdır.  İletişim konusu hangi iş olursa olsun yapılan o işten gelecek olan kazanç oranını çok yükseklere taşımaktadır. Bazı işlerde ise iletişim uzmanı olmak şart koşulur. Aslında iletişim uzmanı, kişilerin iş ve özel yaşamlarında daha başarılı olabilmeleri için, kendileriyle ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurabilmeleri için hazırlanmış deneyimli kişilerdir. Bu kişiler belirli eğitim sürelerinde sertifika programlarına katılarak bu deneyimi kazanmaktadırlar. İletişim konusunu farklı boyuta taşıyan kişilere ise halkla ilişkiler uzmanı denmektedir. Bu kişiler ise bünyesinde çalışmakta olduğu kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler yaratacak, kurumu halka tanıtacak, kurumun çalışmalarına karşı halkta ilgi uyandıracak, ilişkileri kurabilen kişilerdir. Tüm bu özelliklerin toplandığı yerde ise yönetici asistanı vardır. En zor zamanlarda bile kurumsal kimliğin gerekenlerinden ödün vermeden yöneticisinin işlerini kolaylaştıran, şirketin en önemli üyesidir. Planlı, dakik, hızlı, iyi bir gözlemci ve dinleyici olması, kriz anında soğukkanlılığını koruması ise en temel özelliklerindendir.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.