Obezite Ameliyatı

Çağımızın büyük sağlık sorunları arasında yer alan obezite gün geçtikçe insanların çoğunu etkisi altına almış durumda. İnsanlar tarafından tüketilen birçok gıda sonucunda obezite tetiklenmektedir. Birçok ülkede sağlık problemlerinin başında gelen obeziteye karşı insanlar da önlem almaya çalışmakta fakat bazı insanlar önlem alabilmekteyken bazı insanlar ne kadar çabalasa da bu sorunun önüne geçememektedirler. Obezite hastalığında insanlar belli başlı yollarla önlemler almaya çalıştıktan sonra herhangi bir neticeye varamadıklarında Obezite cerrahisi ile birlikte bu sorunun üstesinden gelebilmektedirler. Her ne kadar cerrahi müdahaleler tıpta en son seçenek olarak hastalara sunulsa da obeziteyle mücadele edilirken hasta üzerinde uygulanan tedaviler bir sonuca varamadığında bu sorun içinde cerrahi müdahale uygulanabilmektedir. Obezite ameliyatı dediğimiz bu cerrahi operasyon her kişiye uygulanamamaktadır. Vücut kitle indeksi %40 ve üzerinde olan bireyler, vücut kitle indeksi %35 ve üzeri olan ve metabolik sendrom ile ilgili bir rahatsızlığı olan bireyler obezite ameliyatı için uygundur. Bütün tedaviler sonucunda obezite sorununa çare bulunamayan ve vücut kitle indeksi aralığı %30 ile %35 arasında olan hastaların ameliyat olup olamayacakları bazı değerlendirmeler sonucunda belirlenir. Her ne kadar cerrahi müdahaleler tıp dünyasında son çare olarak görülse de ameliyat sonucunda birçok hasta obezite probleminden kurtulmakta ve hayatlarına normal bir şekilde devam edebilmektedir. Obezite olabileceğini düşünen kişiler en yakın sağlık kuruluşundan obezite testine katılmaları daha kolay tedavi olmalarını sağlar.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.